دوره های آموزشی | آکادمی رقص

در حال برگزاری
دوره آموزش رقص کیپاپ

دوره آموزش رقص کیپاپ

۱,۲۲۹
۰
۲.۵ میلیون تومان
دوره آموزش رقص عربی

دوره آموزش رقص عربی

۱,۱۵۹
۰
۲۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص سالسا

دوره آموزش رقص سالسا

۳۹۵
۰
۲۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص شافل

دوره آموزش رقص شافل

۴۹۴
۰
۲۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص آذری

دوره آموزش رقص آذری

۹۵۳
۰
۳۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص هیپ هاپ

دوره آموزش رقص هیپ هاپ

۴۹۴
۰
۲۹۸ هزار تومان