دوره های آموزشی | آکادمی رقص

در حال برگزاری
دوره آموزش رقص کیپاپ

دوره آموزش رقص کیپاپ

۱,۰۴۷
۰
۱۰۰
۲۵ میلیون تومان رایگان
دوره آموزش رقص عربی

دوره آموزش رقص عربی

۱,۱۴۵
۰
۲۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص سالسا

دوره آموزش رقص سالسا

۳۹۲
۰
۲۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص شافل

دوره آموزش رقص شافل

۴۸۷
۰
۲۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص آذری

دوره آموزش رقص آذری

۹۴۹
۰
۳۹۸ هزار تومان
دوره آموزش رقص هیپ هاپ

دوره آموزش رقص هیپ هاپ

۴۸۹
۰
۲۹۸ هزار تومان